İslamofobik lider Modi (2)

Hindistan’da üçüncü kez Başbakan seçilmenin eşiğindeki Modi, ülkedeki 200 milyon Müslümanı hedef alan söylemlerini keskinleştirdi. 

Bu kez “cihad” iddiasını ortaya attı. 

Başta Kongre partisi olmak üzere muhalefetin “Müslümanlara cihada oy ver çağrısı yaptığını” iddia etti. 

Şöyle dedi: 

Şimdiye kadar “aşk cihadını” ve “toprak cihadını” duyuyorduk.  

Yani… 

“Müslümanlar, Hindu kızlarımızla evlenip İslam dininden olanları çoğaltmak için aşk cihadı yapıyorlar…” 

Toprak cihadı ise Müslümanların toprak alımlarını yaygınlaştırarak coğrafi etki alanlarını genişletme hareketidir. Şimdi bir de muhalefet Hintli Müslüman seçmenleriyle işbirliği yaparak “oy cihadı” kampanyasını yürütmekte. 

Modi’nin bu “İslamofobik komplo teorisi” Hindu seçmenler üzerinde etkili oldu. 

Ancak… 

“Kanaat önderlerine göre  

200 milyon Müslüman’ı ayrıştırıcı bu söylem tehlikeli…” 

Modi’nin İslamofobik nefret söylemi üzerine 20 bin imzayla Hindistan Seçim Komisyonu’na başvuru yapıldı. 

Bu konuda Hindistan uzmanlarının yorumunu yansıtayım: “Artık kimse Modi’nin ekonomik kalkınma söylemlerini yutmuyor. 

O da seçmenleri kutuplaştırarak, Müslüman alarmı vererek oylarını konsolide etmek çabasında.”  

2014’te Modi kalkınma için oy istemişti. 

2019’da seçim kampanyasını Milliyetçilik ekseninde yürüttü. 

2024’te ise “Müslüman karşıtlığı ve nefreti artık Modi’nin partisi BJP kampanyasının merkezinde yer almakta.” 

Yani… 

Modi “dini siyaseti” üçüncü kez iktidarın kapısını açmak için “altın anahtar” olarak görüyor.  

MODİ’NİN AVATARI 

Modi İslamofobik söylemlerini seçmene mesajlarını iletmek için “yapay zekayı” kullanıyor. Yüz milyonlara ulaşıyor. Kendi “avatarlarını” ürettirdi. 

2 bin dolaylarında dil ve lehçe konuşan 970 milyon seçmene avatarları videoyla, bazen canlı iletişimle ulaşıyor. Her birine kendi adıyla hitap ediyor. Telefonunda Modi’nin kendilerine adlarıyla hitap edip konuşması, islamofobik nefret söylemleriyle, vaatleriyle oy istemesi etkili olmakta.  

Yapay zeka öyle görünüyor ki yakında siyaset ve seçimlerde demokrasi devrimi yaratacak. 

HİNDUİZM SEMBOLLERİ 

Hinduizm kökleri 4 bin yıldan da öteye dayanan dünyanın en eski dinidir. 

Dünya çapında üçüncü büyük inançtır. 

Aslında Hinduizm “henoteisttir.”  

Yani Hindular tek tanrı “brahmana” taparlar ama yine de diğer tanrı ve  

tanrıçaları tanırlar. 

Hindular “yaşamın, ölümün, yeniden doğumun (reenkarnasyonun) sürekli döngüsü” olan Samsara ve Karma’ya (evrensel neden – sonuç yasası) inanırlar. 

Bütün canlıların “yüce ruhun parçası olduğunu” savunurlar. 

Yaşam amaçları “yeniden doğuş döngüsünü sona erdiren kurtuluşa (Moksha’ya) ulaşmaktır.” 

İyi ahlakı vurgulayan “dharma”ya erişmek hedeftir. Tüm canlılara saygı duyar ve “ineği, kutsal bir hayvan” olarak görürler. Çoğu sığır veya domuz eti yemez. Genellikle vejetaryendirler. 

HİNDU TANRILARI 

Öne çıkan tanrılardan bazıları şöyle… 

■ Brahma: Dünya’nın ve tüm canlıların yaradılışından sorumlu tanrıdır. 

■ Vişnu: Evrenin düzenini kuran ve koruyan tanrıdır. 

■ Shiva: Evreni yeniden yaratmak için yok eden tanrı. 

■ Devi: Dharma’yı yeniden kurmak için savaşan tanrıça. 

■ Krishna: Şefkat, hassasiyet ve sevgi tanrısıdır. 

■ Lakshmi: Zenginlik ve saflık tanrıçasıdır. 

■ Saraswati: Öğrenmenin tanrıçası. 

ADAK SUNMAK 

“Puja” olarak adlandırılan Hindu ibadeti Mandir’de (tapınak) gerçekleşir. 

Hindular evde de ibadet ederler ama hepsinin gittikleri belirli tanrı ve tanrıçalara adanmış özel tapınakları vardır. 

“Adak sunmak” Hindu ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bir tanrıya veya tanrıçaya başta çiçek olmak üzere çeşitli hediyeler verilir.  

HİNDU MEZHEPLERİ 

■ Şaivizm, Hinduizm’in en büyük mezheplerinden biridir. 

“Yok edici olarak da bilinen Şiva’ya yüce tanrıları olarak taparlar.” 

Vietnam, Kamboçya ve Endonezya’da da yaygındır. 

■ Vaişnavizm, 640 milyon takipçisiyle en büyük en büyük Hindu mezhebi olarak kabul ediliyor. 

Çok tanrıyı tanır, çok sayıda alt  

mezhebi de içerir. 

■ Şaktizm, “Devi” diye de anılan  

tanrıça Şakti’ye tapar. 

Kadın merkezli mezheptir. 

………………. 

Daha Ortodoks ve kısıtlayıcı mezhepler, 5 tanrıya hitap eden bir mezhep, 3 tanrıyı yücelten ya da tüm tanrıların bir tek tanrının tezahürü olduğuna inanan mezhepler de var. 

KAST SİSTEMİ  

Kast sistemi Hinduları Karma ve dharmalarına göre bölen sosyal bir hiyerarşidir. 3 bin yıldan daha eski bir tarihe sahiptir. Bir kastta doğan o kastta ölür.  

Tüm yaşamanı o kastta geçirir. 

Önem sırasına göre 4 ana kast şöyledir: 

■ Brahman: Entelektüel ve manevi liderlerin tabakasıdır. 

■ Kshatriyas: Toplumun koruyucuları  

ve kamu görevlileri. 

■ Vaisyas: Yetenekli üreticiler. 

■ Shudras:  

Vasıfsız işçiler. 

………….. 

Her kastın içinde bir çok alt kategoriler de vardır. 

“Dokunulmazlar” kast sisteminin dışında kalan ve sosyal hiyerarşinin alt seviyesinde sayılanların sınıfıdır. 

Onların diğer Hindulara dokunması yasaktır. 

Onların verdiği su, ikram ettiği yiyecek kabul edilmez. 

Bir tür cüzzamlı gibi ötekileştirilmiş Hintlilerdir. 

Binlerce yıl kast sistemi Hindistan’da bir kişinin sosyal, mesleki ve dini statüsünün çoğunu belirledi. Bir kastta doğanların başka bir kasta geçmesi mümkün değildi. 

Eğer başka bir kasta geçecekse bunun yeniden doğumla gerçekleştiğine inanılır. 

Hindistan bağımsız devlet haline geldiğinde anayasa ile kasta dayalı  

ayrımcılık yasaklandı. 

Bununla beraber kast sistemi hala mevcut ancak -nispeten- gevşek. 

Özellikle evlilik ancak aynı kast içinde olanlar arasında mümkün. 

…………………… 

Modi bir bakıma 200 milyon Müslümanı kast sisteminin dışında kalan “dokunulmazlar” statüsüzlüğüne itmek istiyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir